วางแผนการเงิน 

กับ AI

เพียง ฿98

วางแผนการเงินด้วย AI

รีวิวจากลูกค้า

ให้Aiแนะนำ วางแผนเงิน

ง่ายๆใน 3 ขั้นตอน

01

เลือกนักวางแผน

02

กรอกข้อมูล

03

รอผลภายใน
1 นาที
จะได้ผลออกมา
ตามแผนที่วางไว้

ผลสำรวจพบว่า คนไทยกว่า 35 ล้านคน

ไม่วางแผนการเงิน

จึงทำให้ก่อหนี้สินมากมายในเวลาต่อมา

นักวางแผนการเงินคือ
ผู้ช่วยชีวิต ที่ไม่มีคนพูดถึง
ค่าบริการส่วนใหญ่แพง เพราะว่าเราทำให้ลูกค้าประหยัดเงินไปเป็นล้านได้
เราถึงทำ AI  ขึ้นมาเพื่อให้เบาค่าบริการลงได้
รีวิวจากลูกค้า
 

OUR

PARTNERS

 

เลือกแผน

 
 
 
Faint Glow

your

brand

©Smart Tax Creative Co Ltd / www.aiplanmoney.com